Privacy & Cybersecurity Awareness Platform
(P-CAP)

P-CAP เป็นส่วนหนึ่งใน Ragnar Crporation Ecosystem ที่อยู่ในส่วนหนึ่งของทีม Dmarco ที่เป็นศูนย์ร่วมของผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cyber Security awareness ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดทำ Security Awareness Program ที่สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ พนักงานภายในองค์กรณ์ เกี่ยวกับความเสี่ยง และรูปแบบด้านการโจมตีทางด้าน CyberSec และมีการจำลองการโจมตีและวัดผผมเป็น Report ที่สามาารถนำเสนอต่อผู้บริหาร ได้ในทันที

P-CAP คือ หนึ่งใน Security Awareness Program ที่สร้ามาจัดการกับปัญหา ของ PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act)

เป็นโปรแกรมที่จัดทำออกมาในรูปแบบของ E-LEARNING พร้อมสื่อการเรียนในรูปแบบAnimation ที่น่าสนใจให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เนื้อหาที่มีความกระชับ สร้างความสนุกในการเรียนรู้ พร้อมแบบทดสอบ วัดผลความรู้ความเข้าใจ พร้อมรองรับองค์กรทุกขนาด โดยครอบคลุมถึง การทดสอบด้วยจากจำลองการโจมตีด้วยอีเมลหลอกลวงที่มีเป้าหมายขโมยข้อมูลส่วนบุคคล ให้พนักงานได้เรียนรู้ ในรูปแบบที่แฮกเกอร์ใช้จริงในปัจจุบัน พร้อมรายงานวิเคราะห์สถิติต่างๆ เช่น อัตราที่พนักงานคลิกลิงก์บนอีเมลหลอกลวง พนักงานที่กรอกข้อมูลสำคัญ เพื่อนำข้อมูลไปประเมินความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคลจะรั่วไหล และสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด

Ragnar Corporation Ecosystem . P-CAP ส่วนหนึ่งของเรา

Ragnar Corporation co,.ltd

Let Go: Ragnar.co.th

Cyber security Awareness

Let Go: demar.co